0968.340.886

  Các loại van tiết lưu khí nén

  ống mềm teflon,ống teflon,
  ống teflon bọc lưới inox,
  ống nhựa teflon,
  teflon ống,
  ong mem teflon,

  ống mềm teflon bọc lưới inox

  Liên hệ qua Zalo